Yksittäiset palvelut

KIRJANPITO

Kirjanpito sähköisesti. Nykyaikasilla ohjelmistoillamme pystymme tekemään kirjanpidon kokonaan sähköisesti tai perinteisin menetelmin. Täydellisessä sähköisessä kokonaisuudessa etuna on ehdottomasti nopeus, vaivattomuus ja kattava mittaristo. Sähköisessä kokonaisuudessa tilitoimisto pystyy tuottamaan reaaliaikaisia taloudenseurantamittareita asiakkaalle.

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös päättää tilikauden. Tilinpäätös kertoo omistajille, yrityksen koko tilikauden tuloksen.  Tilinpäätöstä tarvitsevat myös sidosryhmät kuten verottaja, rahoittajat, tilastokeskus, sijoittajat sekä monet muut tahot. Kaikki yrityksen tilinpäätökset arkistoituvat sähköiseen arkistoon, josta ne on helposti saatavissa tarvittaessa.

PALKANLASKENTA

Palkanlaskenta vaatii työlainsäädännön tuntemusta. Laskemme useita palkkoja kuukaudessa, joten lainsäädäntö ja useiden alojen tes-säännökset ovat meille hyvin tuttuja. Nykyaikainen palkanlaskenta-ohjelmistomme mahdollistaa kattavan palvelukokonaisuuden. Teemme myös palkanlaskentaan liittyvät viranomaisilmoitukset eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiöille ja verottajalle.

RESKONTRA

Osto- ja myyntireskontra sähköisesti. Sähköinen ostolaskujen kierrätys ja reskontra mahdollistaa laskujen hyväksyttämisen oikealla henkilöllä ennen maksamista, hyväksyjä tekee mahdolliset korjaukset. Hyväksyjät saavat ilmoituksen uudesta laskusta sähköpostiin, laskut ovat tarvittaessa hyväksyttävissä myös mobiilistakin. Laskut arkistoituvat automaattisesti sähköiseen arkistoon, vanhoihin laskuihin on helppo palata. Paperisten laskujen arkistointi voidaan lopettaa.

Myyntilaskujen sähköinen lähetys. Ohjelmasta on mahdollista lähettää sähköisiä myyntilaskuja sekä liittää laskuihin liitteitä. Myyntilaskut arkistoituvat automaattisesti ja paperisten myyntilaskujen arkistointi voidaan lopettaa. Sähköinen osto- ja myyntireskontra mahdollistaa reaaliaikaisen kassavirtamittarin yrittäjälle.

ERIKOISPALVELUT

Konkurssipesien kirjanpidon loppuun saattaminen sekä liiketoimintaa jatkavien konkurssipesien kirjanpito. Tulorekisteri ilmoitukset massa velkaisten ja valvottavien palkkojen osalta.

JÄRJESTELMÄT

Käytämme mm. seuraavia järjestelmiä: Procountor, E-tasku ja BookMaster. Procountorin osalta kuulumme heidän partner-ohjelmaan.